Portfelj WallStreet.si: DGAZ in UGAZ 3

Zemeljski plin postaja čedalje bolj popularna surovina za trgovanje in to se v uradnem WallStreet.si portfelju izrazito pozna. Četudi ni za investitorje šibkega srca, saj je tedenska ali bolje rečeno dnevna volatilnost precej visoka, sta oba indeksa, tako VelocityShares 3x Inverse Natural Gas ETN (NASDAQ: DGAZ) kot VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN (NASDAQ: UGAZ) prinesla daleč največ priložnosti za dobiček v marcu in aprilu.

Preberi tudi: Negotovost zemeljskega plina

Četudi na WallStreet.si vlada optimizem kar se tiče trgovanja z zemeljskim plinom in je bil UGAZ venomer v portfelju, pa je tokrat priložnost ponudila prav inverzna različica DGAZ. Poraba zemeljskega plina je padla za 6% v tednu 13. april – 19. april 2017, kar je predstavljajo drugi zaporedni negativni teden. Hkrati je izvoz zemeljskega plina v Mehiko padel za 23.7%. Taka padca vplivata na samo ceno surovine in če to vemo, lahko s tem tudi profitiramo. Ko cena in povpraševanje zemeljskega plina rasteta, kupimo ETN UGAZ. Ko cena in povpraševanje padeta, pa ne moremo prodati na kratko ETN UGAZ, ker se ne da kot pri delnicah ampak se kupi inverzna oblika ETN DGAZ. Torej DGAZ služi kot nekakšen short-selling surovine.

Vstopna cena pozicije za DGAZ je bila pri 19,64$ s strateško ciljno ceno 22,00$. Cilj je bil dosežen ob odprtju trgovalnega tedna v ponedeljek pri realizirani izstopni ceni 22,43$, kar je predstavljalo 14.2% dobiček pozicije.

Strateški cilji pozicije

Vstopna točka pozicije: 19,64$
Ciljna točka pozicije: 22,00$
Izstopna točka pozicije: 22,43$
Realiziran dobiček/izguba: 14.2%

Prikaz strateških ciljev pozicije DGAZ

Graf 1: Prikaz vstopne in izstopne točke pozicije na 14-dnevnem intervalu

Prikaz vstopne in izstopne točke pozicije DGAZ

Posel DGAZ

V zadnjih vremenskih poročil za ZDA je bilo sporočeno, da bodo v naslednjih 7-14 dneh temperature v zahodnem in vzhodnem delu ZDA višje od povprečnih, v centralnem delu pa nižje oziroma precej nižje od povprečnih. Precej vsakodnevna novica, ki na prvi pogled ne predstavlja ničesar posebnega. Kar seveda ni res, če vam je jasna korelacija med zemeljskim plinom in vremenskimi razmerami. Centralni del ZDA bo potreboval zemeljski plin za gretje, kar bo povečalo povpraševanje po surovini, ta bo povečal ceno surovine in ta bo povečal ceno indeksa na trgu.

Z zaprtjem pozicije DGAZ in novo priložnostjo na drugi strani, je bila odprta nova pozicija ampak tokrat za UGAZ, saj pričakujemo višje cene. Vstopna cena pozicije je bila pri 18,84$ s strateško ciljno ceno pri 20,00$. Cilj je bil dosežen v dveh dneh pri realizirani izstopni ceni 20,16$, kar je predstavljalo 7% dobiček pozicije.

Strateški cilji pozicije

Vstopna točka pozicije: 18,84$
Ciljna točka pozicije: 20,00$
Izstopna točka pozicije: 20,16$
Realiziran dobiček/izguba: 7%

Prikaz strateških ciljev pozicije UGAZ

Graf 2: Prikaz vstopne in izstopne točke pozicije na 14-dnevnem intervalu

Prikaz vstopne in izstopne točke pozicije UGAZ

Posel UGAZ

Sodeluj pri debati
(Vaš e-naslov ne bo javno objavljen)