Uvod. Na televiziji, radiu in predvsem internetu v teh časih, večkrat opazite novice s trgov, ki se precej čudno slišijo in nimajo nobene povezave z vašim interesom. Kot take, tudi ne kliknete in preberete, saj vam 0,2% padec S&P 500 v ZDA in negativna reakcija indeksa SBITOP ne pomenita nič. Vse dokler ne pride do resnejših padcev in ste primorani ugotoviti, kaj se dogaja, saj vam je šef naenkrat v službi povedal, da bo prišlo do odpuščanja zaradi recesije. Slednjo besedo ste pred tem tudi slišali na radiu in to prav ob boku z borznimi trgi.

Kako ima lahko nekaj tak vpliv na vaše življenje, vaše delodajalce, državo ter sam svet in da najbolj presenetljivo od vseh faktov … vi ne veste popolnoma ničesar o tem?

Makroekonomsko razlago borznih trgov pa je težko razumeti brez mikroekonomskih osnov. Z nakupom delnice veste, da pridobite določene pravice pri delniški družbi. Pa to pomeni, da lahko kadarkoli vstopite v pisarne in pričnete z zaposlovanjem ter odpuščanjem? Vzamete stol in se odpravite domov? Najverjetneje veste, da seveda ne ampak kaj pa če imate v lasti recimo 30% delniške družbe? Se tu odgovor spremeni?

Osnovno poznavanje subjekta in terminologije pa v finančnih krogih ni dovolj, saj trgovalni spekter predstavlja nekaj čisto novega. Od različnih vrednostnih papirjev, preko samih tipov naročil do bikovskih in medvedjih sentimentov na trgih. Veliko vplivnih faktorjev, ki pa ne vplivajo na vse enako, zato ste morali v prejšnjih poglavjih o investiranju spoznati samega sebe in oceniti vaš tip pri trgovanju. Dolga pozicija dnevnemu traderju ne pomeni veliko, prav tako kot prodaja na kratko investitorju vrednosti precej manj.

Kaj je delnica? Najpopularnejša verzija je: “Delnica predstavlja delež v lastništvu delniške družbe oziroma zahtevek po njenih sredstvih in dobičku.” V obeh primerih je ta definicija rahlo zgrešena. Namreč, delničar si ne lasti korporacije. Lasti si delnice, izdane s strani korporacij. S tem lahko tudi odgovorimo na vprašanje v uvodu, če lahko kar vzamete stol, saj si lastite del podjetja. Ne, ker je podjetje obravnavano kot pravna oseba oziroma z drugimi besedami, vpisuje davke, lahko posoja, lahko si lasti nepremičnine, lahko je tožena in najpomembnejše, lasti si lastna sredstva. Pisarne, polne stolov in miz pripadajo podjetju in ne delničarjem. To razlikovanje je pomembno, saj je premoženje podjetja ločeno od premoženja delničarjev in omejuje odgovornost obeh strani. Če gre podjetje v stečaj, bo premoženje podjetja prodano, vaše osebno premoženje pa bo ostalo nedotaknjeno. Kljub temu, da ste uradno solastnik. Prav tako isto velja v obratni situaciji, ko gre večji delničar v stečaj in bi uporabil sredstva podjetja za poplačitev svojih upnikov.

Poenostavljeno, s 33% lastniškim deležom delnic podjetja, niste 33% lastnik podjetja. Pridobite pa določene pravice, ki pridejo s tem nakupom. Pravica do upravljanja, glasovanja, prejema dividend, pravica do prodaje delnic drugim, … Večji delež delnic imate, več vpliva imate in lahko neposredno vplivate na izbiro članov uprave.

Vendarle, vpliv ni primarni razlog za nakup delnice, zato odsotnost prave moči te pravice ni tako pomembna. Primarni cilj vsakdanjih vlagateljev je povečanje vrednosti vložkov in če gre za večje, dobro stoječe podjetje, tudi del dobička, izplačanega v dividendah. Nimajo pa vsi istih pogojev v primeru stečaja. Potencialni upniki podjetja in kupci delnic iz primarnega trga (potreba po kapitalu za nove projekte startupov) imajo prednost pred navadnimi delničarji, zaradi česar se delnica med drugim smatra za bolj tvegano od obveznice.

Po formalnem kriteriju so delnice razvrščene na imenske in prinosniške. Delnice, izdane pred celotnim vplačilom emisijskega zneska, se glasijo le na ime. Imenske delnice se prenašajo z indosamentom in vpisom prenosa v knjigo delničarjev, prinosniške pa z izročitvijo. Prve se tudi vpišejo v delniško knjigo, vsak delničar pa lahko zahteva vpogled vanjo. Po vsebini pa so delnice razdeljene na navadne in prednostne. Pri navadnih je bistvena pravica do upravljanja in dela dobička v obliki dividend, pri prednostnih pa kot ime pove, prednost pri izplačilih.

Kako in kje delnice trgujejo? S prvo javno ponudbo (ang. IPO: Initial Public Offering), delnice delniške družbe postanejo javna in se pričnejo trgovati na borzi. Borza je prizorišče, kjer se srečajo kupci in prodajalci delnic ter odločijo glede same trgovalne cene. Nekatere borze še vedno predstavljajo fizične lokacije ampak so transakcije vedno bolj elektronsko opravljene na omrežjih računalnikov. Hkrati borza predstavlja sekundarni trg, kjer lastniki delnic lahko najdejo potencialne kupce. Potrebno je naglasiti, da se delnice kupujejo in prodajajo med obstoječimi delničarji in ne neposredno od podjetij. Cene delnic so tako lahko postavljene na več različnih načinov, najbolj pogosta je preko avkcije, kjer kupci in prodajalci postavljajo svoje ponudbe in če se ceni obeh strani, nakupne in prodajne, skladata, se opravi transakcija.

Vendar pa se kupec in prodajalec težko srečata ob vsakem trenutku z usklajenima ponudbama. Enkrat nihče noče kupiti delnice po vaši ceni, drugič pa je nihče noče prodati. In tu nastopijo ustvarjalci trgov, najpogosteje so to borzne hiše, ki poskrbijo za likvidnost trgov.

Poleg individualnih delnic pa so tu tudi indeksi, ki predstavljajo agregatne cene številnih, različnih delnic. Gibanje indeksa je neto učinek gibanja vsake posamezne komponente. V ZDA sta bistvena predvsem Dow Jones Industrial Average ter S&P 500, v Sloveniji pa SBITOP. Večji indeksi lahko služijo kot dober indikator, kako gre dejansko trgu.

Naročilo delnice. Teorija je izjemno pomembna, a pravo vrednost k znanju pridoda praksa. To ne pomeni, da je potrebno takoj investirati prislužen denar in ga, statistično gledano, takoj zapraviti za izgubo. Prav nasprotno, vsak, ki si želi postati vlagatelj, špekulant ali trader, mora skozi obdobje simulacije.

Igranje z virtualnim denarjem resda ni prava stvar ampak izkušnje so in bodo zagotovo vredne. Najboljši način za začetek praktičnega dela investiranja je, da se registrirate na simulatorju Investopedia.com in trgujete vsaj pol leta v simulaciji. Nabor in simboli delnic so isti kot pri borznih hišah, hkrati je tudi pri vsaki transakciji obravnavana provizija, ki tu znaša 4.99$. Na voljo so vam vsi pomembnejši načini naročila ter opcije, igra pa poskrbi za nagrade in primerjavo vašega portfelja z S&P 500. Poskusite ga premagati v naslednjih šestih mesecih.

Po uspešni simulaciji in obširnejšemu znanju poskusite pri pravi borzni hiši oziroma e-brokerju ampak tudi tu se najprej ustavite ter preizkusite demo verzije platform različnih brokerjev. Razlike so enormne in marsikdo je najprej odprl račun, šele nato poskusil platformo in odšel stran po enem dnevu.

Neodvisno od vaše izbire brokerja, pa mehanika ostaja ista. Najprej pridobite simbol delniške družbe, katere delnico želite kupiti. Ob tem je predstavljenih več faktorjev, ponavadi sta to nakupna cena in prodajna cena ter zadnja cena, po kateri je bila delnica prodana. Nakupna cena je najvišja cena, po kateri je nekdo na trgu pripravljen kupiti delnico v tistem trenutku, prodajna cena pa najnižja cena, po kateri je nekdo na trgu pripravljen prodati delnico. Poleg cenovne informacije so vključeni tudi podatki o obsegu trgovanja (ang. trading volume), 52-tedenskem razponu cene, P/E razmerje in podobno.

Po analizi vseh podatkov in izbiri tarče vašega nakupa, pa je potrebno tudi determinirati, kakšno naročilo sploh želite. Pri brokerjih je to ponavadi označeno kot vstopni tip. Vrst naročil je več, začne se s tipičnim tržnim naročilom (ang. market order). S tem naročilom borzni hiši oziroma e-brokerju preprosto naročite, da kupijo oziroma prodajo delnico po najboljši razpoložljivi ceni. To ne pomeni nujno, da bo končna cena ista ceni v tistem trenutku na trgu, zagotavlja pa, da bo kupljenih prav toliko delnic kot ste jih naročili. Primer tržnega naročila: Prišli ste do zaključka, da se bo novi iPhone odlično prodajal in zaradi tega želite kupiti 100 delnic Appla. Najdete simbol podjetja, ki je v tem primeru AAPL in se vam prikaže Bid: 135$ (100), Offer: 136$ (50) in Last: 135,98$ (200). To pomeni, da je zadnje naročilo vsebovalo 200 delnic Appla po ceni 135,98$, najvišji trenutni ponudnik na trgu ponuja 135$ za delnico, prodajalec pa 50 delnic po 136$. Vaš nakup bo torej znašal teh 50 delnic po 136$ in 50 po naslednji najboljši razpoložljivi ceni. Recimo, da je to 136,50$.

Vkolikor pa vlagatelj želi točno določeno ceno in nobeno drugo, pa izvede limit naročilo. Primer limit naročila: Prišli ste do zaključka, da se bo novi iPhone odlično prodajal in zaradi tega želite kupiti 100 delnic Appla za 136$ in niti centa več. Najdete simbol podjetja, ki je v tem primeru AAPL in se vam prikaže Bid: 135$ (100), Offer: 136$ (50) in Last: 135,98$ (200). Prvih 50 delnic vam bo tako prodanih po prodajni ceni 136$, ki se sklada z vašim limitom. Vkolikor bo naslednja prodajna cena kot v zgornjem primeru 136,50$, se ne bo zgodilo z naslednjimi 50 delnicami nič, vse dokler ne pride prodajalec, katerega cena se bo skladala z vašim limitom 136$. Vse dotlej bo na novo kazalo Bid: 136$ (50), Offer: 136,50$ in Last 136$. Torej, vaše naročilo za naslednjih 50 delnic, ponudba prodajalca, ki je trenutno višja od vaše cene ter vaš zadnji nakup prvih 50 delnic. Vkolikor to vlagatelju ne odgovarja in želi vseh 100 po tej določeni ceni in nič drugega, pa označi naročilo kot all-or-none (AON), vse-ali-nič.

Včasih pa se zgodi, da ne moremo spremljati fluktuacije svojih delnic. Trg je nepredvidljiv, volatilen in se želimo pred tem vsaj malo zaščititi. Pri tem pomaga stop naročilo (ang. stop order, stop-loss order). Ko cena delnice doseže specifično mejo, se naročilo aktivira in izvede transakcijo. Primer: V lasti imamo 100 delnic podjetja WallStreet.Si, ki trenutno kotira s ceno 20€. Položimo stop naročilo, da se delnice prodajo pri 15€. Ko cena dejansko pade pod 15€, se izvede stop naročilo prodaje in transakcija ter s tem vsaj delno omejimo našo izgubo. Nekatere borzne hiše oziroma e-brokerji ponujajo stop naročilo tudi brezplačno. Ni pa nujno, da se s tem samo omejujejo izgube. Nekateri vlagatelji uporabljajo tako naročilo za zagotovitev dobička. Primer: Kupili smo delnice podjetja WallStreet.Si pri ceni 10€. Trenutna tržna cena kotira pri 20€, določili pa smo tudi stop naročilo pri 15€. Cena delnice začne padati in si pri ceni 15€ zagotovimo vsaj nekaj dobička. Obstajajo pa tudi slabosti pri takemu tipu naročila. Namreč, ko je stop naročilo aktivirano, postane tržno naročilo in kot že vemo od zgoraj, to postane naročilo po najboljši razpoložljivi ceni, ki pa ni nujno identična naši ceni stop naročila. Poleg tega ni priporočljiva za delnice z večjo fluktuacijo. Indeks zemeljskega plina UGAZ kot primer niha tudi po 15%.

Skupne koristi stop in limit naročil pa lahko vlagatelj prebrisano izvede z enim samim in sicer stop-limit naročilom (ang. stop-limit order). Kombinacija obeh naročil vlagatelju nudi mnogo večjo natančnost pri izvrševanju transakcije. Kot rečeno, stop naročilo je izvršeno pri tržni ceni, ki ni nujno identična naši naročeni ceni. Tržna cena je na koncu lahko pri izrazito nihajoči delnici tako nizka, da nekaterim vlagateljem pomeni preveliko izgubo. Tu nastopi še limit del naročila, ki poskrbi, da se izvede transakcija v še sprejemljivem rangu cene ali pa sploh ne. Primer stop-limit naročila: Delnica podjetja WallStreet.Si kotira pri ceni 50€. Imamo stop-limit naročilo pri 47€ z limitom pri 45€. Če cena pade pod 47€, naše naročilo postane sell-limit naročilo. Če naša prodajna ponudba še ni našla kupca na drugi strani in medtem delnica še naprej pada ter pade pod 45€, prebije našo sprejemljivo mejo in delnice na koncu sploh ne prodamo. Še nakupni primer stop-limit naročila: Imamo delnice podjetja WallStreet.Si, ki kotirajo pri ceni 40€. Delnico želimo kupiti, ko začne kazati odličen momentum ampak je ne želimo preplačati. Izvedemo stop-limit naročilo za nakup pri 45€ in z limitom pri 46€. Delnica podjetja skoči nad 45€, naše naročilo se aktivira in transakcija se lahko izvede. Ampak v tem času cena delnice že skoči nad 46€ in prebije našo limit mejo ter s tem povzroči, da se naše naročilo prekliče, saj je kakršnakoli cena nad našim limitom 46€ preveč za nas.

Brokerji za slovenske državljane. Četudi se sliši poudarjenost specifičnega državljanstva čudno, je hkrati najpomembnejši indikator, ko je govora o brokerjih. Marsikateri vlagatelj je na začetku svoje poti menil, da bo preprosto izbral najboljšega brokerja na široki, globalni paleti, naložil sredstva ter pričel s trgovanjem. Ena največjih zmot, v katere je človek lahko prepričan.

90% brokerjev ne ponuja storitev v slovenščini. To v današnjih časih ne predstavlja tako velike težave, saj je Slovenija venomer takoj za skandinavskimi državami v znanju angleškega jezika ampak to še vedno ne velja za vse.

80% brokerjev želi minimalni začetni vložek, ki se začne pri 10.000$ oziroma v ekvivalentu druge valute. Okoli deset povprečnih slovenskih plač.

70% brokerjev ne želi slovenskih državljanov. Četudi je Slovenija legitimna članica Evropske Unije, še vedno predstavlja tvegano državo. Neuradno zaradi Balkana.

60% brokerjev zahteva 25.000$ na trgovalnem računu, če želite dnevno trgovati z istimi, ameriškimi delnicami. Pattern Day Trader pravilo organizacije FINRA.

50% brokerjev ima zelo zahtevne trgovalne platforme, ki marsikaterega začetnika odvrnejo od poskusa investiranja.

40% brokerjev ne ponuja vseh naročil pri delnicah. Predvsem se gre tu za prodajo na kratko.

30% brokerjev ne nudi 24h podpore in so nezanesljivi v ključnih trenutkih.

20% brokerjev bo skorajda vedno imelo na voljo specifične delnice in število le-teh kadarkoli boste hoteli. IPO delnice in delnice za prodajo na kratko vedno predstavljajo oviro.

10% pa predstavlja verjetnost, da boste neizmerno zadovoljni z vašim brokerjem, brez kakršnihkoli trgovalnih težav in v z dobičkom v žepu v prvih treh mesecih.

Pri tem vam lahko pomaga WallStreet.si analiza brokerjev, ki primarno sprejmejo slovenske državljane, imajo zanimivo ponudbo, so popularni na našem področju in predstavljajo avtentičnost. Klikni TUKAJ.

Bik proti medvedu. Na trgih poteka večni boj med optimisti in pesimisti ampak teh izrazov ne boste nikjer prebrali. V finančnih krogih bodo potekali dvoboji med biki in medvedi. Teoretično, bikovski trg predstavlja stanje, ko je vse objektivno pravilno in v skladu z našimi pričakovanji. Ljudje se zaposljujejo, dela je veliko, brezposelnost je nizka, ekonomija raste, vrednosti vrednostnih papirjev rastejo in vlada splošen optimizem. Izbira delnic je v bikovskem obdobju relativno lažja, saj gre vse gor. Če je oseba optimistična, je označena za bika. A vendarle, tudi v takem stanju ni vse lepo in prav, saj se izrazito poveča verjetnost nastanka balonov (ang. bubble), prenapihnjenih vrednosti podjetij. Pri balonu zatajijo vse analize, saj jih preseže optimistični sentiment. Hkrati jih je izrazito težko napovedati, še bolj pa, kdaj bodo počili in bodo vse vrednosti padle. Na drugi strani so potem pesimistični medvedi, ki vladajo, ko je ekonomija v ali blizu recesije, brezposelnost raste, dobički padajo in indeksi neuradno padejo za 20%. Izbira dobičkonosnih delnic je otežena, se pa poveča uporaba prodaje na kratko. Hkrati je tako stanje tudi neuradno najboljši čas za nakup delnic dobro stoječih podjetij s strategijo in sposobno upravo (buy-the-dip, kupi med padcem). Tržne vrednosti podjetij se znajo nerealno znižati, saj delničarji prodajajo delnice zgolj zaradi strahu in panike, ne zaradi dejanskih analiz o slabem poslovanju podjetij.

Kateri podatki o delnici so ključni? Za potrebe analiz je potrebno izluščiti ključne podatke o določeni delnici iz razpoložljivih vsebin. Osnovne informacije, ki jih mora vsak vlagatelj vedeti v prvi minuti so:

a) 52-tedenski razpon cene (52-Week High and Low)
Najvišja in najnižja cena, pri katerih se je trgovala delnica v prejšnjih 52 tednih (eno leto).

b) Tržna kapitalizacija (Market Cap)
Določitev velikosti podjetja z zmožkom števila vseh delnic podjetja in trenutne tržno cene delnice. Primer: Podjetje z 10.000.000 delnicami in trenutno tržno ceno ene delnice 20€ ima tržno kapitalizacijo 200.000.000€.

c) Dividendna donosnost (Dividend Yield)
Odstotna donosnost dividende; razmerje med dividendo in tržnim tečajem delnice.

d) P/E razmerje (P/E Ratio)
Price/Earnings Ratio oziroma razmerjem med ceno delnice in dobičkom na delnico. Višje kot je, bolj precenjena naj bi bila delnica.

e) Obseg prometa (Trading Volume)
Pove nam skupno število delnic, s katerim se je trgovalo v dnevu. Precej osnoven a pomemben indikator pri tehnični analizi. Obseg trgovanja med višjim vzponom ali padcem cene lahko pokaže specifične trgovalne katalizatorje.

Prikaz ključnih podatkov za delnice

Davki. Za dolgoročne vlagatelje, davki predstavljajo dokaj tipično vrednost. Za dnevne trgovalce pa t.i. slovenski turbodavek, 40% za dobiček, dosežen z odsvojitvijo finančnega instrumenta pred potekom 12 mesecev, predstavlja izrazito visoko oviro. Uveden je bil leta 2008 in predstavlja enega izmed najslabše zasnovanih davkov v Sloveniji. A vendarle, obstajajo tudi pozitivne stvari v državi. Finančna uprava Republike Slovenije ne zahteva podatkov o plačanih provizijah pri transakcijah in vedno upošteva pravilo 1 odstotka. Uradno iz brošure o Davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov: Davčna osnova od dobička od odsvojitve izvedenega finančnega instrumenta je razlika med vrednostjo izvedenega finančnega instrumenta ob odsvojitvi in vrednostjo izvedenega finančnega instrumenta ob pridobitvi. Vrednost izvedenega finančnega instrumenta ob pridobitvi enaka vrednosti izvedenega finančnega instrumenta, ki jo je ob pridobitvi oziroma ob sklenitvi posla plačal davčni zavezanec, povečana za normirane stroške, povezane s pridobitvijo izvedenega finančnega instrumenta, v višini 1% od plačane vrednosti. Vrednost izvedenega finančnega instrumenta ob odsvojitvi je enaka izplačani vrednosti ob odsvojitvi, zmanjšana za normirane stroške, povezane z odsvojitvijo izvedenega finančnega instrumenta, v višini 1% od izplačane vrednosti. Poenostavljeno, za normirane stroške – provizijo, ki smo jo plačali ob transakciji, vedno upoštevajo 1% vrednosti kar v praksi nanese precej več od dejanskega plačanega zneska, s čimer se davčna osnova zniža.

Vse posle je treba prijaviti Finančni upravi Republike Slovenije in sicer z napovedjo za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev ter drugih deležev v kapitalu do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.

Različne davčne osnove za delnice

Povzetek

Delnica s sabo prinaša določene pravice, a ne solastništva sredstev podjetja.

Delnica je kapital, obveznica dolg. Lastniki obveznic imajo zajamčeno donosnost investicije in boljše pogoje pri pridobitvi sredstev iz morebitne stečajne mase podjetja.

Borza je prizorišče, kjer se srečajo kupci in prodajalci. Dandanes se večina transakcij opravi na medmrežju.

Indeksi trgov kažejo pravo sliko, kako gre trgom.

Obstaja več načinov naročil delnic in vsak ima svoje karakteristike, ki ustrezajo določenim situacijam.

Delnice se kupijo pri borznih hišah ali preko e-brokerjev in vsaka transakcija večinoma zahteva provizijo.

Optimisti so biki in pesimisti medvedi. Oboje ima svoje prednosti in slabosti in v obeh stanjih trga vlagatelj lahko s pravo strategijo uspe.

Vse posle je treba prijaviti Finančni upravi Republike Slovenije do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.