Pogoji in obvestila

1. WallStreet.si je informativno-izobraževalni spletnik o financah, objavljen na odprtokodni blogerski platformi WordPress, s strani fizične osebe – posameznika, na katerem lahko uporabniki najdejo izobraževalna gradiva, novice in komentarje določenih tem, ki so odraz subjektivnega, osebnega stališča. Kot taki, nikakor ne pomenijo nasveta ali priporočila glede naložb kakršnekoli vrste, uporabniki pa se morajo pri sprejemanju finančnih odločitev posvetovati z ustreznimi strokovnjaki. Hkrati WallStreet.si ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli vrsto dogovora, pogodbe ali transakcije, ki bi bile izpeljane na podlagi informacij, objavljenih na tem spletniku.

2. Zmožnost bralcev, da pustijo komentar v interaktivnem formatu, je še ena pomembna lastnost spletnikov. Projekt WallStreet.si podpira in spodbuja komentiranje bralcev, vkolikor so doseženi določeni pogoji (upoštevanje 8. člena Zakona o medijih (ZMed-UPB1), registracija in drugo).

3. Podatki o elektronski pošti registrirancev so zbrani samo in izključno zaradi nadaljnjih obvestil o projektu.

4. Vsebin, objavljenih na spletniku WallStreet.si, po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah ni dovoljeno kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način razširjati razen v nekomercialnih primerih z jasnim citiranjem in posredovanjem spletnega naslova do citirane vsebine spletnika WallStreet.si. Za komercialne namene je potrebno vnaprej kontaktirati WallStreet.si na spodnjem elektronskem naslovu.

5. Notice for the licensors of the visual content. All visual content in the posts is mostly found on Flickr.com under Creative Commons. The licensors are appropriately credited on the posts’ banners in the bottom right section with the title, author name, source and license and below visual content in the posts (example: Photo by Author @Flickr / CC BY). There is no intentional infringement and if you are the licensor and still don’t like the credits, be encouraged to say so in the email (see below) and the visual content will be taken down immediately.

6. Stopi v stik / Get in touch: info@wallstreet.si