C

Nazaj
 

Ceteris paribus
C-note
CFD
Centralna banka
Certifikat pologa
CEO
Celotni donosi

Ceteris paribus
Latinski izraz in v grobem pomeni ”držati druge stvari konstantne”. Uporaba te predpostavke nam omogoča, da se pri proučevanju določenega pojava ali zakonitosti osredotočimo le na pojav sam, ne pa tudi na druge vzporedne vplive, ki so sicer tudi prisotni, niso pa predmet našega proučevanja v konkretnem primeru.

C-note
Slengovski izraz za bankovec vrednosti 100$. C v imenu se nanaša na rimsko število za 100. Izraz je prišel v ospredje v 1920ih in je bil precej popularen v gangsterskih filmih.

CFD (Contract for differences)
CFD oziroma bolj uradno pogodba za razliko v ceni. Trgovalna pogodba med stranko in posrednikom za izmenjavo razlike sedanje vrednosti delnice in njene vrednosti na koncu pogodbe. Precej je popularna pri strankah, ki želijo prodajati delnice na kratko ampak jim to brokerji ne omogočajo. Takrat se odločijo prodati na kratko CFD istega podjetja in na nek način dobiti isto funkcijo kot pri prodaji na kratko delnice tega podjetja.

Centralna banka (Central bank)
Centralna banka je ustanova, pristojna za izvajanje monetarne politike na določenem območju. Njen glavni cilj je zagotavljanje trdnosti nacionalne valute ter nadzora nad drugimi finančnimi institucijami na tem območju.

Certifikat pologa (Certificate of deposit)
Certifikat pologa, potrdilo o depozitu oziroma preprosto CD je varčevalski certifikat z rokom zapadlosti in določeno fiksno obrestno mero. CD omejuje dostop do sredstev do dneva zapadlosti naložbe.

CEO
CEO oziroma Chief Executive Officer je izvršni direktor nekega podjetja. Njegove naloge so predvsem izvrševanje večjih poslovnih odločitev in upravljanje celotnega poslovanja ter sredstev podjetja.

Celotni donosi (Total return)
Dejanska stopnja donosa naložbe oziroma skupine različnih naložb v določenem ocenjevalnem obdobju. Celotni donosi vključujejo obresti, kapitalske dobičke in dividende.