D

Nazaj
 

Dolžniško financiranje
Donosnost sredstev
Donosnost kapitala
Donosnost naložbe
Davčna politika

Dolžniško financiranje (Debt financing)
Nastane, ko podjetje proda obveznice ali druge vrednostne papirje posameznikom ali institucijam v zameno za denar.

Donosnost sredstev (Return on Assets, ROA)
Pokazatelj donosnosti podjetja glede na celotna sredstva. ROA poda idejo učinkovitosti uprave pri uporabi sredstev za ustvarjanje dobička. Izračuna se z deljenjem letnega zaslužka s celotnimi sredstvi in je prikazan v odstotkih.

ROA= Čisti dobiček / Celotna sredstva

Donosnost kapitala (Return on Equity, ROE)
Pokazatelj učinkovitosti podjetja pri ustvarjanju dobička s sredstvi, ki so jih delničarji vložili v podjetje.

ROE = Čisti dobiček / Kapital

Donosnost naložbe (Return on Investment, ROI)
Finančni kazalnik, ki se uporablja pri vrednotenju učinkovitosti naložbe oziroma pri primerjavi učinkovitosti različnih naložb. Meri donosnost naložbe glede na stroške naložbe.

ROI = (Dobiček od naložbe – stroški naložbe) / Stroški naložbe

Davčna politika (Tax policy)
Državni ukrepi pri uvajanju, določanju in spreminjanju davkov, davčnih stopenj, olajšav in drugih davčnih predmetov za doseg določenih ekonomskih ciljev.