E

Nazaj
 

EBITDA
Efektivni devizni tečaj
Ekonomija
Ekonomska politika
Elastičnost ponudbe

EBITDA
Oziroma Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Torej, poslovni izid pred obrestmi, davki in amortizacijo.

Efektivni devizni tečaj (Effective exchange rate)
Indeks spremembe vrednosti domače valute s povprečno vrednostjo izbranih, pomembnejših valut kot so npr. dolar, funt in jen.

Ekonomija (Economics)
Družbena veda o gospodarjenju, upravljanju razpoložljivih sredstev glede na njihovo donosnost. Je znanost, ki se ukvarja z izdelavo, distribucijo in potrošnjo blaga.

Ekonomska politika (Economic policy)
Gospodarska politika z instrumenti in ukrepi katere usmerjamo ravnanje gospodarskih subjektov v okviru danega ekonomskega sistema, da bi dosegli zastavljene ekonomske cilje.

Elastičnost ponudbe (
Določa relativno spremembo obsega ponudbe glede na relativno spremembo enega od dejavnikov, torej je razmerje med odstotno spremembo količine povpraševanja po določenem produktu in odstotno spremembo cene tega produkta.