F

Nazaj
 

Fibonaccijev lok
Fiksni devizni tečaj
Fiskalna politika
Franšiza
Faktoring
FIAT valuta
Flippening

Fibonaccijev lok (Fibonacci arc)
Tehnika v grafikonu, sestavljena iz treh zaobljenih linij za predvidevanje ključnih podpornih in odpornih ravni ter območij razpona.

Fiksni devizni tečaj (Fixed exchange rate)
Drugače poimenovan tudi stalni devizni tečaj. Domača valuta ima fiksno vrednost določeno v drugi valuti ali blagu (zlato), kar pa lahko privede do precenjenosti oziroma podcenjenosti domače valute.

Fiskalna politika (Fiscal policy)
Fiskalna politika je politika držav, ki predstavlja sistem različnih ukrepov, s katerimi vlade vplivajo na javne prihodke in izdatke za doseg kratkoročnih in dolgoročnih ekonomskih ciljev.

Franšiza (Franchise)
Pravica do uporabe blagovne znamke. S franšizo se pridobijo tudi znanja in veščine, ne zgolj dovoljenje za uporabo imena.

Faktoring (Factoring)
Finančna storitev oziroma orodje, s katerim podjetje proda ali prenese terjave na posebno družbo, ponavadi preden zapadejo v plačilo. Odpravi tveganja pri poslovanju in izboljša finančno likvidnost.

FIAT valuta (FIAT currency)
Valuta, ki je s strani vlade razglašena za zakonito plačilno sredstvo, vendar ni podprta s strani blaga recimo zlata zaradi česar lahko postane razvrednotena ob hiperinflaciji. Večina današnjih modernih valut je FIAT valuta.

Flippening
Izraz flippening se nanaša na morebiten dogodek v prihodnosti, ko Ethereum preskoči Bitcoin in prevzame naziv največje, najpomembnejše in najvrednejše (glede na tržni delež) kriptovalute.