G

Nazaj
 

Glokalizacija
Gazela
Gospodarska kriza
Glavna knjiga
Gibljiva sredstva

Glokalizacija (Glocalization)
Kombinacija besed ”globalizacija” in ”lokalizacija”, ki se uporablja za opis proizvodov in storitev, ki so razvita in razposlana po vsem svetu a hkrati tudi izdelana, da zadovoljijo uporabnika ali potrošnika v lokalnem trgu.

Gazela (Gazell company)
Hitro rastoče podjetje. V Sloveniji družba Dnevnik podeljuje letno nagrado Slovenska gazela. Vstopni pogoji za uvrstitev na lestvico so bilančni dobiček v zadnjem bilančnem letu, vsaj 220.500 EUR prihodkov od prodaje v izhodiščnem letu, podjetje pa je moralo v obeh indeksnih letih poslovati vseh 12 mesecev in imeti v zadnjem letu dobiček.

Gospodarska kriza (Economic crisis)
Tudi imenovana recesija, kontrakcija poslovnega ciklusa oziroma splošna upočasnitev gospodarske aktivnosti. Poveča se brezposelnost, zmanjša se proizvodnja, več je stečajev oziroma bankrotov in podobno.

Glavna knjiga (General ledger)
Temeljna poslovna knjiga podjetja, v kateri so sistematsko prikazane spremembe sredstev in obveznosti in sicer na določenih kontih.

Gibljiva sredstva (Current assets)
Vsebujejo obratna sredstva in kratkoročne finančne naložbe. Sredstva, ki jih podjetje lahko spremeni v denar.