H

Nazaj
 

Hedge fund
Hiperinflacija
Holding
Hranilnica
Hipoteka

Hedge fund
Alternativno vlaganje skupnih vložkov, ki z uporabo različnih strategij skuša zaslužiti denar svojim investitorjem. Z drugimi besedami, zasebno omejeno partnerstvo, ki je odprto samo za določeno število ljudi in za določeno minimalno začetno investicijo, ki je ponavadi precej visoka.

Hiperinflacija (Hyper inflation)
Inflacija z zelo visoko mesečno stopnjo. Denar se popolnoma razvrednoti in ponavadi je direktni produkt po vojnah in večjih krizah.

Holding (Holding)
Gospodarska družba, ki investira, vlaga svoj kapital v druge družbe ter si tako poveča vpliv. Ne proizvaja lastnih produktov, le nadzira druge družbe, v katerih ima lastništvo.

Hranilnica (Savings bank)
Samostojne finančne organizacije, ustanovljene s strani različnih organizacij ampak specifično ne s strani banke. Po Zakonu o bančništvu morajo imeti dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih, vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev. V Sloveniji je najbolj znana Delavska hranilnica.

Hipoteka (Mortgage)
Stvarno pravna pravica in zavarovanje terjatve na nepremičnini. Je najpomembnejša oblika zastavne pravice, ki je zavarovana z vpisom v zemljiško knjigo.