I

Nazaj
 

Icahnov učinek
Import
Indosant
Indosament
Inflacija
ICO

Icahnov učinek (Icahn effect)
Dano ime dvigu cene določene delnice zaradi vložkov Carla Icahna v isto podjetje. To se zgodi zaradi Icahnovega slovesa odličnega investiranja, isto se zgodi tudi v primeru Warrena Buffetta.

Import (Import)
Uvoz blaga ali storitev iz tujih držav.

Indosant (Endorser)
Oseba, ki napiše pisno izjavo o prenosu menične pravice na drugo osebo, indosatarju, novemu meničnemu imetniku.

Indosament (Endorsement)
Pisna izjava meničnega imetnika, s katero prenese menične pravice na drugo osebo.

Inflacija (Inflation)
Rast cen izdelkov in storitev v določenem časovnem obdobju, torej naraščanje splošne ravni cen. Statistično je izražena v odstotkih.

ICO / Prva javna ponudba kriptovalute (Initial Coin Offering)
Dogodek, ki oznanjuje prvo javno ponudbo kovanca/žetona/druge oblike javnosti. Tako kot pri IPO določene delnice, ko javnosti prvič ponudijo možnost nakupa, tako je tudi v tem primeru ampak se gre za kriptovaluto.