J

Nazaj
 

J-Krivulja
Javni sektor
Javni dolg
Javna ponudba
Jamstvo

J-Krivulja (J-Curve)
Vrsta diagrama, kjer krivulja pade na začetku in se potem postopoma dviguje do točke, ki je višja od začetne točke, s čimer grafično kaže na črko J. Primer v ekonomiji je, ko država devalvira svojo valuto. Višji devizni tečaj povzroči dražji uvoz ter s tem zmanjša surplus. Kompetitivne in relativno nizke cene izvoza dvignejo zunanji interes , lokalni porabniki manj kupujejo drage uvozne produkte in se osredotočijo na lokalne produkte, ki so bolj cenovno dostopni. Trgovinska bilance se s tem postopoma izboljša in pride do višje točke kot na začetku, torej pred devalvacijo.

Javni sektor (Public sector)
Deli gospodarstva, katerih lastnik je sama država. Upravljajo jih državni organi in javna podjetja.

Javni dolg (Public debt)
Javni dolg predstavlja stanje zadolžitve javnega sektorja, kot je opredeljen v 8. točki 3. člena Zakona o javnih financah (ZJF). Dolg vseh državnih in javnih institucij do domačih in tujih upnikov.

Javna ponudba (Public offering)
Prodaja delnic oziroma drugih finančnih instrumentov podjetja javnosti s ciljem pridobitve kapitala za širitev poslovanja ali nadaljnje investicije.

Jamstvo (Guarantee)
Obveza za brezplačno popravilo okvare v določenem roku po nabavi.