M

Nazaj
 

Medvedji trg
Medvedja past
Modri ocean
Makroekonomska politika
Marža

Medvedji trg (Bear market)
Stanje, v katerem padajo cene vrednostnih papirjev, se povečuje njihova prodaja ter vlada splošni pesimizem pri vlagateljih.

Medvedja past (Bear trap)
Je napačen signal, da se je trend naraščanja delnice ali indeksa obrnil, medtem ko se dejansko ni. Vlagatelji prodajo delnico na kratko s pričakovanjem upada njene vrednosti, a namesto tega naložba ostane položna ali pa si celo opomore.

Modri ocean (Blue ocean)
Sleng za nedotaknjen in neizkoriščen tržni prostor za neznano industrijo ali inovacijo.

Makroekonomska politika (Macroeconomic policy)
Politika, vodena s strani države, ki uravnava in usmerja gospodarstvo kot celoto za doseg določenih ekonomskih ciljev.

Marža (Profit margin)
Razlika med nabavno in prodajno ceno. Služi kot dobiček iz trgovanja ali pa za pokrivanje trgovskih stroškov.