N

Nazaj
 

Nakupna opcija
Nabavna cena
Navadna delnica
Nepopolna konkurenca
Nominalna vrednost

Nakupna opcija (Call option)
Dogovor, ki da vlagatelju pravico (a ne obveznost), da kupi delnico, obveznico, surovino ali drug finančni instrument po določeni ceni v določenem časovnem obdobju.

Nabavna cena (Purchase price)
Cena, po kateri trgovec kupi produkt od proizvajalca. Pomembna je tudi pri izračunih kalkulacij.

Navadna delnica (Common share)
Različica delnice s pravico do odločanja, dobička in likvidacijske mase ampak po tem, ko so bili izplačani lastniki prednostnih delnice in preostali upniki.

Nepopolna konkurenca (Imperfect competition)
Nastane, ko je ponudnik edini proizvodnik določenega blaga ali lastnik edinega kraja, patenta ali formule, iz katerih proizvodnja izhaja. Najpogostejši obliki sta monopol in oligopol.

Nominalna vrednost (Nominal value)
Je navedena vrednost izdanega vrednostnega papirja. Nominalne vrednosti v ekonomiji omogočajo primerjave kljub dejanskim spremembam v ceni ali rasti.