O

Nazaj
 

Obveznica

Obveznica (Bond)
Dolžniški vrednostni papir, pri katerem se izdajatelj obveznice obveže, da bo ob določenem času poplačal glavnico in dogovorjene obresti. Izdajatelj obveznice je lahko država, občina, investicijski sklad ali podjetje. Navadno so obveznice države najvarnejše.