T

Nazaj
 

T+1 (T+2,T+3)
Tveganje pri naložbah

T+1 (T+2,T+3)
Kratice, ki se nanašajo na datum poravnave transakcij vrednostnih papirjev. T pomeni transaction date oziroma datum transakcije, torej dan, ko je transakcija izvedena. Števila 1,2 ali 3 pa pomenijo, koliko dni po datumu transakcije je izvedena poravnava ali prenos denarja in samo lastništvo vrednostnega papirja.

Tveganje pri naložbah (Risk)
Tveganje vključuje možnost, da se bo dejanski donos naložbe razlikoval od pričakovanega donosa. Vključuje možnost izgube dela ali celote prvotne naložbe. Običajno se meri z izračunom standardnega odklona preteklih ali povprečnih donosov določene naložbe.